ÚOCHB

Analytická laboratoř

Skupina Stanislavy Matějkové
Servisní skupina
PHYS cluster

O naší skupině

Díky kombinaci technik elementární analýzy (stanovení CHN, rentgenové fluorescence, optické emisní spektrometrie s indukčně vázaným plasmatem [ICP-OES] rozšířené o možnost elektrotermického odpařování vzorku (ETV-ICP-OES), použití iontově selektivní elektrody a klasických titračních metod) s metodami molekulární spektroskopie (infračervená spektroskopie, spektroskopie cirkulárního a lineárního dichroismu, fluorescence) naše skupina poskytuje základní podporu pro určení elementárního složení a struktury různých látek, jak syntetizovaných, tak izolovaných z přírodních matric. Dále se také podílíme na určení konformace studovaných molekul a kinetiky chemických reakcí.
image