ÚOCHB

Skupina Stanislavy Matějkové

Analytická laboratoř
Core Facility
PHYS cluster

O naší skupině

Naše skupina poskytuje analytický servis pro výzkumy probíhající na ústavu. Díky kombinaci technik elementární analýzy (stanovení CHN, rentgenové fluorescence, optické emisní spektrometrie s indukčně vázaným plasmatem [ICP-OES] rozšířené o možnost elektrotermického odpařování vzorku [ETV-ICP-OES], použití iontově selektivní elektrody a klasických titračních metod) s metodami molekulární spektroskopie (infračervená spektroskopie, Ramanova spektroskopie, spektroskopie cirkulárního a lineárního dichroismu) naše skupina poskytuje základní podporu pro určení elementárního složení a struktury různých látek, jak syntetizovaných, tak izolovaných z přírodních matric. Charakterizace termických vlastností látek pomocí diferenční skenovací kalorimetrie [DSC] a stanovení rozpustnosti dále prohlubují znalosti o vlastnostech těchto látek. Dále se také podílíme na určení konformace studovaných molekul a kinetiky chemických reakcí.

image